Mikhail Glinka
2 Vocalises
Zara Dolukhanova, Berta Kozel

Details
Person/Ensemble:
Zara Dolukhanova - Mezzo-soprano
Berta Kozel - Piano
Date of recording:
circa 1955
Live or Studio?:
Not defined
Related Editions
1 Editions
1 Editions All items