Antonín Dvořák
Cigánské melodie
4. Když mne stará matka zpívat, zpívat učívala
Arrangement for Trumpet and Orchestra

Antonín Dvořák
Cigánské melodie
4. Když mne stará matka zpívat, zpívat učívala
Arrangement for Trumpet and Orchestra

Details
Title:
Cigánské melodie
4. Když mne stará matka zpívat, zpívat učívala
Arrangement for Trumpet and Orchestra
Genre:
Solo instruments with orchestra
Scoring:
Trumpet
Orchestra
Related Editions
1 Editions
1 Editions All items
0
Number of editions for sale
1
Number of collections
Related performances
1 Performances
1 Performances All items