Long Yu

Conductor

Long Yu

Life

Birth/native name:
余隆

Name variations:
Long Yu

Born: 1964-07-01, China

Information: Wikipedia

Performances
48 Performances
48 Performances All items
Performance
Arrangement for Orchestra
2010-04-25 in Poly Theatre, Beijing
Timings: 00:41:03
Er Huang
2010-04-25 in Poly Theatre, Beijing
Timings: 00:17:49
Iris dévoilée
2007-05-20 in Poly Theatre, Beijing
Timings: 00:40:33
Yanyu Wu - Soprano
Xiaoduo Chen - Soprano
Jing Chang - Guzheng
Nan Wang - Erhu
Jia Li - Pipa
Long Yu - Conductor
Reflet d'un temps disparu
2009-08-30 in Zhongshan Park Music Hall, Bejing
Timings: 00:26:08
Andante spianato et Grande polonaise brillante
2010-05-25 in Poly Theatre, Beijing
Timings: 00:15:06
Les Sylphides
2010-10-11 in Poly Theatre, Beijing
Timings: 00:20:59
Variations
2010-05-25 in Poly Theatre, Beijing
Timings: 00:22:25
Prélude à l'après-midi d'un faune, symphonic poem
2010-06-18 in Forbidden City Concert Hall, Beijing
Timings: 00:10:41
Symphony no.8
2010-11-14 in Forbidden City Concert Hall, Beijing
Timings: 00:35:30
Pavane
2010-06-18 in Forbidden City Concert Hall, Beijing
Timings: 00:05:23